2020 International Children's Picture Book Award

2020 International Children's Picture Book Award
kiis-first-adventure-moon-moon-where-are-you

KII’S FIRST ADVENTURE: MOON MOON, WHERE ARE YOU?

29/04/2022    Admin

An old saying goes, “A friend in need is a friend indeed”. And it will never go wrong. This rhythmical tale of friendship and kindness will warm every heart.

Xem chi tiết >>
the-golden-heart-best-story-award

THE GOLDEN HEART: Best Story Award

29/04/2022    Admin

Once upon a time but not long ago, a picture book titled “The Golden Heart” by Nguyen Ngoc Bich won the Best Story Award in the 2020 International Children’s Picture Book Award.

Xem chi tiết >>
dinbestillustrationsaward

DIN: Best Illustrations Award 

29/04/2022    Admin

Perfectly capturing the theme “Celebrating Childhood Dreams” with its illustrations, Din has been selected for the Best Illustrations in the 2020 International Children’s Picture Book Award.

Xem chi tiết >>
2020-international-childrens-picture-book-award-winners-announced

2020 International Children’s Picture Book Award – Winners Announced

28/04/2022    Admin

Launching in mid-June 2020, the first International Children’s Picture Book Award has received wide attention and submissions from authors and illustrators from many parts of the world.

Xem chi tiết >>
ehomebooks-launches-international-childrens-picture-book-award

Ehomebooks launches International Children’s Picture Book Award

26/04/2022    Admin

Ehomebooks launches the International Children’s Picture Book Award which welcomes submissions from people of any nationality.

Xem chi tiết >>
ĐỐI TÁC BẢN QUYỀN VÀ PHÂN PHỐI

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Để nhận thông tin về khuyến mãi, giảm giá, quà tặng và các sự kiện khác


Ehomebooks

Tiên phong trong giáo dục gia đình.

Chúng tôi mang đến những cuốn sách có giá trị nhân văn, giúp giáo dục trẻ trở thành còn người có ước mơ, nhân cách, trí tuệ, sức khỏe và sống hạnh phúc.

024.3797.0609