Đơn vị phát hành có hỗ trợ vận chuyển cho khách hàng của đại lý/CTV được không?

Đơn vị phát hành có hỗ trợ vận chuyển cho khách hàng của đại lý/CTV được không?

Đơn vị phát hành chỉ hỗ trợ vận chuyển cho đại lý/ CTV theo chính sách đại lý. Khách hàng của đại lý /CTV do đại lý/ CTV chăm sóc. 

ĐỐI TÁC BẢN QUYỀN VÀ PHÂN PHỐI

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Để nhận thông tin về khuyến mãi, giảm giá, quà tặng và các sự kiện khác


Ehomebooks

Tiên phong trong giáo dục gia đình.

Chúng tôi mang đến những cuốn sách có giá trị nhân văn, giúp giáo dục trẻ trở thành còn người có ước mơ, nhân cách, trí tuệ, sức khỏe và sống hạnh phúc.

024.3797.0609