Không phải là rác đâu

49.000 

Vụn tẩy, túi ni lông, hộp giấy, nhãn dán trên chuối, bóng bay bị xẹp… rất nhiều vật dụng trong đời sống hằng ngày của chúng ta  tưởng chừng như đã hết giá trị sử dụng, thực ra lại “không phải là rác đâu”.