Một Sai Lầm Siêu Dính

109.000 

“Một Sai Lầm Siêu Dính” là câu chuyện về quá trình Tiến sĩ Hóa học Harry Coover phát hiện và hoàn thành sản phẩm keo siêu dính

Mua sách ngay tại

 Shopee Miền Bắc Shopee Miền Nam

Lazada  TikTok  Tiki