Mahavira: Người Anh Hùng Từ Bi

59.000 

Đây là câu chuyện lôi cuốn và đầy nhiệm màu về một trong những lãnh tụ tôn giáo xuất chúng nhất trong lịch sử nhân loại. Đó cũng là thiên sử xuất sắc về quá trình hình thành, phát triển, hưng khởi của loại hình tôn giáo đặc sắc, gần gũi nhất với Phật giáo tại Ấn Độ: Kỳ Na giáo (hay đạo Jaina).

Mua sách ngay tại

 Shopee Miền Bắc Shopee Miền Nam

Lazada  TikTok  Tiki